Sözel Bildiriler

Sözel Bildiriler
17:15-17:25 SS-01 Sistemik skleroz tanılı hastalarda hipokomplemanteminin hastalık aktivitesi ve prognozu ile olan ilişkisi Melike Dönmez Tekin
17:25-17:35 SS-02 Sistemik Tedavi Uygulanan Hepatopankreatikobiliyer Sistem Kanserli Hastalarda Kombine Sistemik İnflamasyon Skorunun Tedavi Yanıtı Ve Prognoz Üzerine Etkisi Civanmert Bayrak
17:35-17:45 SS-03 Metastatik KHDAK Hastalarında Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin Etkinlik ve Toksisitelerinin Değerlendirilmesi Hazal Şahin
17:45-17:55 SS-04 İntravenöz Demir Tedavisinde Akılcı Seçim: Retrospektif Çalışma Sonuçları Mert Tokatlı
17:55-18:05 SS-05 Demir Eksikliğine Ait Geniş Semptom Yelpazesi ve Biyobelirteçlerle Olan İlişkisi Muhammet Özbilen
18:05-18:15 SS-06 Tip-2 diyabet tedavisinde SGLT2 inhibitörlerinin kognitif performans ve BDNF düzeylerine etkisi Abdüsselam Şekerci


D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:5 Bay Plaza Kat:12
Ataşehir, İstanbul
Tel: +90 216 573 18 36
E-mail: istanbul1@devent.com.tr
Web: www.devent.com.tr

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.